HS#1  B-250                                        Home               Back

 

Place

Name

Brand

#

Laps

Elapsed

Point

1

Lee Trump

Yamaha

103B

4

1:40:48

50

2

Douglas Watson

Suzuki

515B

4

1:42:08

47

3

Charles Driggers

Suzuki

98B

4

1:42:20

45

4

Josh Merritt

Yamaha

555B

4

1:42:45

43

5

Jonathan Belle

KTM

34B

4

1:44:28

41

6

Jay James

KTM

260B

4

1:45:54

40

7

Robert Knoblauch

Honda

724B

4

1:49:36

39

8

Matt Tousey

Honda

271B

4

1:50:10

38

9

Ken Griffin

Yamaha

11B

4

1:50:58

37

10

Chase Capicotti

KTM

104B

4

1:52:06

36

11

Scott Lamb

Kawasaki

5B

4

1:52:54

35

12

Bryce Griffin

Kawasaki

38B

3

1:14:29

34

13

Chris Monroe

Honda

211B

3

1:22:51

33

14

Chris Clinton

Honda

96B

3

1:25:06

32

15

Joel Gregor

Suzuki

341B

3

1:26:15

31

16

Brian Wenholz

KTM

73B

3

1:30:48

30

17

Craig Rodriguez

Yamaha

949B

3

1:36:34

29

18

Mykel Oestrike

Honda

2B

3

1:39:31

28

19

Jeff Petrosky

Kawasaki

22B

3

1:41:58

27

20

Pablo J Enriquez Jr

Yamaha

212B

3

1:45:45

26

21

Andrew Faust

Kawasaki

366B

2

0:49:58

12

22

Korey Pruden

Yamaha

25B

2

1:01:31

12

23

Spencer Tetrault

KTM

97B

1

0:25:47

6

24

Jeremy Petrosky

Honda

57B

1

0:27:39

6

25

David Kasemeyer

KTM

369B

1

1:21:59

5

DNF

Brian Anderson

Yamaha

82B

0

0:00:00

0

DNF

Tim Adams

Kawasaki

441B

0

0:00:00

0

DNF

Max Rash

Kawasaki

19B

0

0:00:00

0