HS#2  B-250                                                Home                  Back

 

Place

#

Name

Brand

Laps

Elapsed

Point

Adv

1

34B

Jonathan Belle

KTM

4

1:46:24

50

10

2

29B

Ryan Morrison

Yamaha

4

1:54:11

47

5

3

22B

Jeff Petrosky

Kawasaki

4

1:57:00

45

4

4

260B

Jay James

KTM

3

1:28:30

43

3

5

38B

Bryce Griffin

Kawasaki

3

1:28:51

41

2

6

104B

Chase Capicotti

KTM

3

1:30:48

40

0

7

114B

Kenny Mcclees

Honda

3

1:30:51

39

0

8

5B

Scott Lamb

Kawasaki

3

1:33:20

38

0

9

949B

Craig Rodriguez

Yamaha

3

1:35:13

37

0

10

642B

Tyler Coscia

Yamaha

3

1:35:32

36

0

11

212B

Pablo J Enriquez Jr

Yamaha

3

1:37:20

35

0

12

13B

Matt Krohn

Yamaha

3

1:42:01

34

0

13

103B

Lee Trump

Yamaha

2

1:03:57

16

0

14

369B

David Kasemeyer

KTM

2

1:39:44

16

0

15

211B

Chris Monroe

Honda

1

0:33:57

8

0

16

441B

Tim Adams

Kawasaki

1

0:44:26

8

0

Work

144B

Trevor Kirkland

Verified

0

0:00:00

0

0

DQ

221B

Fred Cundiff

Yamaha

0

0:00:00

0

0